İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir.

Tüm süreçlerimizde her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket eder, riskleri minimize ederek kazasız üretim yapma hedefiyle çalışırız. Bu hedef doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği politikamız çerçevesinde;

  • Çözüm Grup Yönetimi olarak, iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturacağımızı,
  • Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek sağlık, güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
  • Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ederiz.